Gjorde om butikk til bolig uten å søke

Det er kun registrert én bolig i huset, men kommunen mener det er fire leiligheter i bygget.