Får 1.000 kroner i dagbøter for leiligheter som ikke er godkjente

Siste dagbotregningen fra kommunen var på 70.000 kroner.