Kommunen skal bruke 2,5 mill. på ungdom og psykisk helse

Kongsberg kommune har satt av 2,5 millioner til ungdom og psykisk helse. Men hva pengene skal brukes til, er ikke endelig bestemt.