Legger fram lista over nedlagte og truede arbeidsplasser i Kongsberg

Rådmann Wenche Grinderud legger fram lista over statlige tjenester som har blitt borte – og som er på vei til å bli det. Hun oppgir konsekvensene som store. Kongsbergs nye formannskapspolitikere får lista på bordet 6. november. Her er det litt av hver å tygge på.