Tirsdag fortalte Fiskeribladet at Kongsberg Maritime (KM) tapte rettssaken mot Havforskningsinstituttet, og dermed også et anbud til 30 millioner kroner.

Anbudet handlet om å levere og installere plattformer og instrumenter til Lofoten-Vesterålen cabled observatory (LoVe). Ifølge bladet leverte Kongsberg Maritime inn anbudet 29 minutter for sent, og ble derfor utelukket fra anbudsrunden.

KM gikk til rettssak fordi de mente forsinkelsen skyldtes en feil i systemet, men fikk ikke medhold i retten.

Fiskeribladet skriver videre at KM har et samarbeid med en underleverandør der to forskere på Havforskningsinstituttet (HI) er medeiere.

Ifølge bladet var det denne underleverandøren som skapte problemer for KM da anbudet skulle sendes inn.

KM skal først ha ført opp underleverandøren i anbudet, men senere tatt vekk informasjonen om selskapet. Dette ble ikke godtatt av anbudsportalen, skriver Fiskeribladet.

Underleverandøren er firmaet Metas, grunnlagt av tre forskere og teknologiutviklere, der to av dem har tilknytning til HI.

Den ene av disse forskerne, Olav Rune Godø var også den som tok initiativet til Lo-Ve-prosjektet i 2013. Han ble senere tatt av prosjektet på grunn av sin tilknytning til Metas.

Han sier til Fiskeribladet at han ser at hans dobbeltrolle som forsker og eier i en underleverandør kan opptattes problematisk.

– HI så at jeg kom i en dobbeltrolle, og jeg ble trukket ut av prosjektet, sier han til bladet.

LES OGSÅ: