I tillegg til Norge er Belgia, Danmark, Hellas, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Tyrkia, Tyskland og USA med på det nye samarbeidet.

Planen er at de tretten landene skal samkjøre seg i utviklingen av ubemannede fartøyer som kan operere både i havoverflaten og under vann. Norge har allerede skaffet seg slike fartøyer gjennom det såkalte Hugin-systemet, som er utviklet i samarbeid med Kongsberg Maritime.

Kongsberg på topp

Kongsberg Maritime er den eneste aktøren i det kommersielle markedet som kan levere selvgående undervannsfarkoster til kartlegging av havbunnen ned til 4500 m dyp.

Ifølge NATO kan ubemannede fartøyer bli et veiskille. Fartøyene kan blant annet brukes til å finne sjøminer og ubåter.

– Med HUGIN oppnår vi så god kvalitet på dataene fra sjøbunnen at vi kan gi oljeselskapene detaljerte kart helt ned til 4500 meters dyp, sier Pete Alleman ansvarlig for havbunnskartlegging i C & C Technologies.

Selskapet har brukt HUGIN for å kartlegge havbunnen for oljeselskaper som operer både i Vest-Afrika, Mexico-gulfen, Brasil, Middelhavet og i Australia. I tillegg bruker de HUGIN til å sjekke installasjoner som allerede er installert under vann.

Til sammen har HUGIN kartlagt og tilbakelagt en distanse på mer enn 120.000 kilometer på havbunnen for offshore survey-selskaper. Det tilsvarer en seilas på ca. tre ganger rundt ekvator! Den har undersøkt havbunn før utbyggingen av både Åsgard, Snøhvit, Ormen Lange og de fleste dypvanns oljefeltene i verden.

LES OGSÅ: