Kongsberg-advokater arrangerer åpent møte om tingrettens fremtid

Fremtiden til tingretten er høyst usikker. De lokale advokatene Fredrik Neumann og Elling Dahl ønsker at tingretten skal bestå og arrangerer derfor et åpent møte om saken tirsdag 20. august.