Knallstart på 2020 for Føden

Fire små så dagens lys på Kongsberg sykehus det første døgnet i 2020. Den nye lederen på fødeavdelingen gleder seg over en knallstart.