De jobber med alvorlig syke og døende pasienter: – Vi skal ta vare på de syke, men vi skal også ta vare på de som skal leve videre

De kommer tett på livet – og døden. Jobben deres er å ta vare på alvorlig syke pasienter og deres pårørende, når livet går mot slutten.