Trysilhus bladde opp 30 millioner for denne eiendommen

Boligbyggeren Trysilhus har sikret seg den nesten 60 dekar store tomta rett nord for Veungsdalen. Her har de planer om å bygge mellom 80 og 100 nye boliger.