Har ikke kapasitet til å etterforske – henlegger flere straffesaker

Politiet i Buskerud har blitt seks færre jurister, mistet flere erfarne aktorer og har i tillegg færre til å etterforske straffesaker.