Har ingen formening om når den nye bommen kan tas i bruk

– Per dags dato ser vi ikke muligheten for at bomstasjonen ved fylkesgrensa vil være på plass til ny E134 åpner i 2020.