Vil flytte KIWI-butikken fra Moane til nye E134

Hvis utbyggeren får det som de vil, blir det en ny, stor KIWI-butikk ved Trollerudmoen knutepunkt.