Søkte om elbil-støtte – fikk nei

Kommunen søkte om 50.000 i støtte til innkjøp av elbil, men fikk avslag fordi bilen allerede var bestilt.