Positive tilbakemeldinger etter forsøk med økt grunnbemanning på Solstad

Økt trivsel, mindre stress og lavere sykefravær.