- Det er ofte bedre å gå til fastlegen enn legevakta

Kanskje kan fastlegebesøkene i Kongsberg ha noe å gjøre med det som skjer på Kongsberg legevakt.