Styrker ambulansetjenesten i Kongsberg

Vestre Viken styrker ambulansetjenesten i Kongsberg-regionen med 7,5 millioner kroner. Fra 21. april vil flere ambulanser være i beredskap.