Trangt for bussene på det nye hotellet

Kongsberg kommune ber om at arkitektene redegjør bedre for bussoppstilling og manøvrering ved Kongsbergs nye storhotell «1624» på Sildetomta.