Får 200 millioner i EU-støtte

Autoship Horizon 2020 er støttet med nesten 200 millioner kroner (20,1 millioner euro).

Autoship Horizon 2020 er støttet med nesten 200 millioner kroner (20,1 millioner euro).

Kongsberg Gruppen skal installere og teste autonom teknologi på to fartøy som opererer i ulike typer farvann. Prosjektet er støttet med nesten 200 millioner kroner (20,1 millioner euro), en av de største tildelingene noensinne til norske aktører, fra EUs forskningsprogram Horizon 2020. I dag markerte de oppstart.

DEL

I en pressemelding skriver selskapet dette:

– Den norske maritime klyngen Kongsberg Gruppen er del av, er i førersetet innen autonom skipsfart i verden. Nå styrker vi posisjonen vår ytterligere, sier administrerende direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime.

Det fireårige prosjektet AUTOSHIP Horizon 2020 er et samarbeid mellom Kongsberg Gruppen og SINTEF i tillegg til en rekke internasjonale miljøer. Norges forskningsråd er også inne som støttespiller.

To autonome fartøy skal testes ut i ulike typer farvann, med bruk spesielt rettet mot nærskipsfart og Europas indre vannveier.

– AUTOSHIP-prosjektet gir Nord-Europa med Norge i spissen et kjempeforsprang i å utvikle neste-generasjons autonome fartøy. Kappløpet er i gang internasjonalt. Teknologien bidrar til sikrere, mer effektive og bærekraftige operasjoner til sjøs, både innen transport og havbruk. Nå får prosjektet en av de største tildelingene fra EUs Horizon2020-program til en norsk aktør noensinne. Dette er et 200 millioner kroners kvalitetsstempel, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Dagens markering fant sted i Kristiansund, om bord Eidsvaag Pioneer som er et av de to fartøyene som nå skal utstyres for fjernstyrt og autonom sjøtransport. Skipet eies av rederiet Eidsvaag og opererer langs norskekysten og i sårbare fjordstrøk med frakt av fiskefôr til oppdrettsanlegg.

Både nærskipsfart og transport langs indre vannveier er forventet å mangedoble seg som marked de neste årene, både i Norge og globalt.

– Vi skal demonstrere at det er mulig å fjernstyre flere skip fra land og over større geografiske områder. Teknologien tas frem på fartøy med ulike bruksområder, for vise at løsningene kan anvendes bredt. Dette er et marked med betydelig potensial, sier Haugsdal.

Hensikten med prosjektet er å teste og videreutvikle nøkkelteknologi knyttet til helautomatiserte navigasjonssystemer, selv-diagnostisering, prognosesetting and driftsplanlegging.

– Vi vil bidra med utvikling av sky-baserte kommunikasjonssystemer og avansert simulering for å teste og sikre at de autonome fartøyene opererer trygt og optimalt, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

Det andre fartøyet som blir utstyrt med autonom teknologi, er en belgisk selvdrevet fraktebåt eid av Blue Line Logistics NV. Den opererer på kanaler i Europa med frakt til og fra de store containerhavnene. Europas vannveier inn i landene kan oppnå store miljøgevinster ved hjelp av ny teknologi. En fraktebåt i drift, fjerner cirka 7 500 lastebiler fra veiene per år.

– Det er økende markedsetterspørsel etter vannbåren transport i EU. Resultatene av AUTOSHIP-prosjektet vil fremskynde realiseringen av neste generasjon autonome skip og forme veikart for kommersialisering av autonom skipsfart i EU i løpet av de neste fem årene, sier Haugsdal.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken