I dag er det verdens tobakksfrie dag 2015, og i den forbindelse fikk nybakte mødre på Kongsberg sykehus bodyer til sine nyfødte, med skriften: "Jeg er født røykfri".

Røyking under svangerskap, og barn som utsettes for passiv røyking, er fastslått som en av de viktigste årsakene til at barn utvikler astma og allergiproblemer. Likevel anslår Helsedirektoratet at så mange som 100.000 barn daglig utsettes for passiv røyking. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) krever lovfestet rett til en røykfri oppvekst for alle barn.

Om lag 16 prosent av kvinnene i Norge røyker daglig, de fleste i aldersgruppen 35 år og oppover. Verdens helseorganisasjon har tidligere slått fast at røyking er et av de største helseproblemene i Norge. Mange har gått over til snus, men det gir også farlige helseplager.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med. God helse og et lengre liv kan man legge grunnlaget for allerede her på Føden, sier Hege Langjord.

Samtidig som verdens tobakksfrie dag, markeres også Parfymefri dag. NAAF mener at mindre bruk av duftprodukter vil gi bedre folkehelse, og spare miljøet for unødvendige utslipp.