KKE har ansatt ny forvaltningssjef

Ti søkte jobben i KKE etter Kristoffer Grette. Mannen som var unntatt offentlighet fra søkerlista, endte med å få jobben.