Lagde stort bål og brant alle juletrærne: – En tradisjon

Tradisjonen tro ble julen kastet ut, og brent opp, på Raumyr tjuende dag jul.