Danskene blåser liv i vennskapsby-kontakten

Etter en beslutning om å avvikle det nordiske vennskapsby-samarbeidet i fjor, kommer nå et nytt innspill fra våre danske venner.