Bekrefter funn av beinrester fra et menneske under gravearbeidet ved kirkegårdsmuren

I forbindelse med rehabiliteringen av kirkegårdsmuren ved Kongsberg kirke, er det nå funnet rester fra et menneske.