Bygde om gårdsvei – kan få dagbøter

En grunneier risikerer dagbøter etter at gårdsveien ble ombygd, men ikke var i samsvar med kommunens vilkår. Illustrasjonsfoto.

En grunneier risikerer dagbøter etter at gårdsveien ble ombygd, men ikke var i samsvar med kommunens vilkår. Illustrasjonsfoto. Foto:

Eieren av en eiendom i Kongsberg fikk tillatelse til å bygge om gårdsveien, men kommunen varsler dagbøter fordi den ikke er bygget i henhold til vilkårene.

DEL

Tillatelsen til ombyggingen av veien ble gitt i oktober 2015 med arbeidsfrist 31. desember i fjor.

Kongsberg kommune har vært på befaring av veien ved to anledninger og kommet med klare tilbakemeldinger på mangler ved veien.

Ikke ferdigstilt innen fristen

– Vi er ikke kjent med at disse manglene er utbedret. Etter vår vurdering er ikke veien bygd i tråd med kommunens vedtak med vilkår, og veien er derav heller ikke ferdigstilt innenfor tidsfristen kommunen har satt, står det i brevet som er forfattet av skogbrukssjef Christer Hansen Kornstad.

SKOGBRUKSSJEF: Christer Kornstad i Kongsberg kommune.

SKOGBRUKSSJEF: Christer Kornstad i Kongsberg kommune. Foto:

Nå har eieren av eiendommen fått frist til 1. juni med å bygge veien i samsvar med det kommunale vedtaket, og dokumentere dette.

Risikerer dagbøter

Kommunen påpeker at eieren av eiendommen selv er ansvarlig for å dokumentere med bilder at arbeidet er utført. Etter fristen har utløpt vil kommunen foreta en ny befaring.

Om arbeidet ikke er utført innen fristen blir det fattet vedtak om tvangsmulkt med et engangsbeløp på 1.000 kroner og deretter 250 kroner dagen.

LES OGSÅ: Huseier risikerer dagbøter om ikke vannledning blir reparert

Artikkeltags