Tok opp kampen mot kommunen og vant fram

Åse Karin F. Myrvollen hadde vært vikar i flere år og fikk gode skussmål fra alle. Da hun gjorde krav på fast stilling, fikk hun ikke flere tilbud om vakter.