Varsler store dagbøter hvis ikke støyproblemene på Berja blir utbedret

En uavhengig kontroll har avdekket avvik med manglende prosjektering av støy og vibrasjoner på Berja. Kongsberg kommune varsler at det vanker dagbøter på 5.000 kroner dagen samt et engangsbeløp på 100.000 kroner dersom ikke avvikene blir rettet innen fristen.