Frykter for tingretten i Kongsberg

Liv Synnøve Taraldsrud var klar på hvorfor Kongsberg trenger en tingrett, da lederen av Senterpartiet var på besøk.