Færre klaget på Kongsberg sykehus i fjor

Pasient- og brukerombudet har hatt opptelling i klagebunken for i fjor. Kongsberg sykehus skilte seg positivt ut i 2018.