Har ventet på denne dagen i ti år

Det var utvilsomt to fornøyde herrer som fjernet hindrene som sperret veistumpen fra Steglet til Teknoparken. Nå er veien åpen.