Var med på å hvitvaske over ti millioner kroner

En mann med en lettere psykisk utviklingshemming må et halvt år i fengsel. Han slapp unna ett år i buret fordi han ble truet med represalier.