Endelig er trappebyggingen i gang

Egentlig var planen at byggingen av trappa fra jernbanebrua og ned til turveien langs Lågen skulle starte i fjor høst. Ting tok lengre tid enn forventet, men nå er de i gang.