Mens klassekameratene satte seg på flyet til Praha, valgte Maria 24 timer i buss

Maria Prytz (18) ville spare miljøet for enda en flyreise, og satte seg heller på bussen da klassen skulle på tur til Tsjekkia.