– Budsjett og resultatkrav har jeg aldri forholdt meg til

Roy Kittelsen har holdt på med catering i 31 år, men aldri hatt noe budsjett å forholde seg til.