Kommunen følger med på grustak etter naboklage

Bjørn Magne Berge mener det nærmest er umulig å holde ut som nærmeste nabo til Sevlemoen grustak, med mye støv og støy. Nå har han klaget til kommunen, som har bedt driveren dokumentere at driften skjer innenfor regelverket.