Max ønsker konkurrenten McDonalds velkommen

Det ser ut til å bli kamp om burgerkundene når to hamburgerkjeder vil etablere seg nesten kloss inntil hverandre i Kongsberg.