Slutter som søppelsjef - flere fra Kongsberg søker

14 personer har søkt stillingen som daglig leder for det interkommunale renovasjonsselskapet Irmat på Notodden.