Så mye betaler vi for kommunens veier

Av

I Kongsberg kommune er det 160 kilometer med kommunale veier. Målt per innbygger er utgiftene noe høyere enn landsgjennomsnittet.