Regjeringskilder bekrefter overfor avisen at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har informert de parlamentariske lederne og regjeringen om beslutningen.

Etter den over tre uker lange sykepleierstreiken, hadde NHO varslet lockout fra og med onsdag morgen.

Griper inn

Regjeringen lener seg på helsedirektørens vurderinger når de nå griper inn i arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd.

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober, da Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet. Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipper. Sykepleierforbundet ønsker å heve de lavtlønte og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn de har i NHO.

– Trist

Linda Lavik, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Buskerud, sier dette i en kommentar:

– Det er trist at arbeidsministeren og regjeringen måtte gripe inn overfor NHO. Men vi forstår at myndighetene måtte overta ansvaret for befolkningens liv og helse. NHO skapte en helt uholdbar situasjon når de varslet lockout for 500 sykepleiere, sier hun.

Hun mener en lockout ville gått ut over pasientsikkerheten.

– NSF har streiket i nesten fire uker der 55 sykepleiere har vært tatt ut, og ikke en eneste gang har Helsetilsynet ment at dette har gått ut over liv og helse. NSF har streiket for at de lavest betalte sykepleierne skulle få en rettferdig lønn på linje med sykepleiere i kommunene.

Les også:

Kongsberg-sykepleiere kan bli rammet av lockout

Tilbyr supplement til kommunens omsorgstjenester

Alle liker Flåtaløkka-planen