Flertallet sier nei til KKP-prosjektet

Fraksjonsmøte før avstemmingen om KKP i formannskapet. Fra venstre: Ellen Korvald (V), Arvid Lyngås (H), Odd Mortensen (Frp), Karin Furuborg (H), Anne Berger (Sp) og Kjell Gustav Jarness (Frp).

Fraksjonsmøte før avstemmingen om KKP i formannskapet. Fra venstre: Ellen Korvald (V), Arvid Lyngås (H), Odd Mortensen (Frp), Karin Furuborg (H), Anne Berger (Sp) og Kjell Gustav Jarness (Frp). Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Et flertall i formannskapet tar initiativ til å skrinlegge KKP-prosjektet.

DEL

– Prosjektet avvikles i sin nåværende form, foreslår Høyre, Frp, V og Sp. Høyres Arvid Lyngås sluttet seg til. Ap gikk inn for KKP-løsningen med Hasbergtjerndalen og Tråkka og kom i mindretall.

Marit Gislesen (Ap) på møtet: – Dere vil at alt skal være der det er. Hva slags utvikling er det?

Blir avgjort i mars

De fire partiene kan også ha flertall når saken avgjøres i kommunestyret 14. mars.

Forslaget som Høyres gruppeleder Karin Furuborg la fram på vegne av de fire partiene, tar utgangspunkt i en utredning fra Vebjørn Ruud og Kjell Gunnar Hoff. Utredningen var vedlagt forslaget fra flertallspartiene.

Kjell Gunnar Hoff og Vebjørn Ruud har laget skissen på oppdrag fra Kongsberg Høyre. Forslaget beholder HiBu på Raumyr og legger opp til kulturhus som nabo til kinoen på Tråkka. Men nye utredninger må til før en eventuell realiseringen.

Skrinlegger Haspa

Utbyggingen i Hasbergtjerndalen blir skrinlagt hvis kommunestyret går for dette.

Fem forutsetninger ligger i fireparti-forslaget. Tinius Olsen Fagskole vurderes samlokalisert med HiBu i et styrket kompetansemiljø på Raumyr. Kongsberg videregående samles rundt kinoen. Kulturens og videregående skoles aktiviteter integreres.

Skoler og biblioteket

Samlokalisering av ungdomsskole og videregående er ikke en målsetning.

Fremtidens bibliotek utvikles i dialog med de ulike bibliotekene og bergverksmuseet.

Nybygg på Vestsiden?

Oppgradering og effektivisering av kommunale formålsbygg, eventuelt i kombinasjon med nybygg på Vestsiden, vurderes for å ta vare på bevaringsverdig bebyggelse. Tilrettelegging for hotelletablering på Vestsiden gripes fatt i som en hastesak.

– Hensikten er en sentrumsutvikling som bygger på byens egenart og eksisterende ressurser, styrking av aktivitet og grunnlag for næringsutvikling, uten for stor økonomisk risiko for kommunen. Hensikten er også å vedta løsninger som bygger opp om sentrumsaksen som ble vedtatt i sentrumsplanen og løsninger der kommunen tar ansvar for bruk og vern av bygningsarven på Vestsiden.

Artikkeltags