Onsdag har høgskolestyret møte. Rektor Kristin Ørmen Johnsen legger fram en orienteringssak om fremtidens kunnskapspark i Kongsberg. Hun mener det nå er "betydelige muligheter" for å realisere et slikt anlegg.

Sambruk

Styret for Høgskolen i Buskerud har tidligere vedtatt at det skal jobbes ut fra to alternativer, enten at skolen blir på Raumyr eller flytting til bykjernen. I Kongsberg kommune er det nylig lagt fram en faktasak om kunnskaps- og kulturpark som viser muligheten for etablering av en slik institusjon enten på Vestsida, ved Møllebakken nær EnergiMølla eller i området ved Tinius og kinoen. Sildetomta er også utredet, men konklusjonen er at denne tomta er lite egnet.

LES OGSÅ: Flytting kan avgjøre HiBus framtid

En arbeidgsruppe med deltakere fra kommunen og høgskolen jobber med saken og har tatt fram faktagrunnlaget. Et viktig poeng er at flere aktører skal samarbeide slik at det kan bli sambruk av et anlegg. Det vil dele kostnadene og gjøre prosjektet mer realiserbart, tror forkjemperne for Kunnskaps- og kulturparken. Bibliotek og læringssenter, kulturfunksjoner med storsal, kino og andre kulturfunksjoner, innovasjonsmiljøer og Sciende Center er aktuelle partnere.

LES OGSÅ: Storsal med 1.200 plasser
LES OGSÅ: Storbygg på Vestsiden, med eller uten HiBu

Rektor Ørmen Johnsen viser til at gruppens arbeid kan ende med å anbefale ett av sentrumsalternativene når høgskolestyret har møte i april eller mai 2011. Da vil tiden være inne for at styret tar beslutninger.

-Høyskolens oppfatning er at det er betydelige muligheter til at et konsept som Kunnskaps- og kulturpark i sentrum er realiserbart. Kongsberg kommune tilrettelegger videre arbeid med beslutninger angående kommunens sentrumsplan til den tidsplan som arbeidsgruppen i fellesskap har utformet, skriver rektor til høgskolestyret.

Raumyr-alternativet

Samtidig arbeides det med eieren Statsbygg for å se hva som fysisk kan gjøres med bygningene på Raumyr for å tilfredsstille høgskolens behov. Skolens ansatte og studenter er involvert i denne prosessen.

LES OGSÅ: Ser på Raumyrs fremtid

- Det er store utfordringer med kunnskapsparkbegrepet på Raumyr. Det er ingen signaler fra kommunen eller andre aktører på at Raumyr er et alternativt sted for dannelse av en kunnskapspark. Det er tvert i mot klare tilbakemeldinger fra kommunen på at kultur- og kunnskapsaktiviteter ikke vil bli lagt til Raumyr.

De samme klare signalene kommer fra prosjektet "Norsk Geosenter", etablering av et Science Center i Kongsberg. Raumyr er ikke et alternativt lokaliseringssted ved en etablering av dette. Sentrum er eneste alternativ, skriver rektor til styret.

Hennes konklusjon er at skolen jobber videre med utviklingen av fremtidens kunnskapspark i Kongsberg.