Gå til sidens hovedinnhold

«Kommunen kan ikke kutte lovpålagte tjenester med økonomi som grunn»

Artikkelen er over 9 år gammel

Sykepleierforbundet er svært kritiske til rådmannens kuttforslag i Helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg.

– Kommunen kan ikke kutte lovpålagte tjenester med økonomi som grunn.

Det skriver hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Hege Askestad i en svært kritisk uttalelse til rådmannens kuttforslag for Helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg.

I uttalelsen roper NSF varsku om en rekke foreslåtte kutt. Sykepleierne varsler problemer og alvorlige konsekvenser, dersom politikerne ikke omprioriterer.

Les hele uttalelsen fra sykepleierforbundet her!

Helsesøstre

NSF mener kommunen vil bryte forskrifter ved å kutte i skolehelsetjenesten. Oppgaver de mener er uvurderlige i forebyggingsøyemed.

To helsesøsterstillinger går fløyten om politikerne vedtar rådmannens forslag.

Ifølge NSF har kommunen i dag ikke nok helsesøstre til å betjene barneskolene.

Se utdrag fra kuttkatalogens punkt 3.3.19 om kutt i helsesøsterstillinger her!

Kutt av institusjonsplasser

Rådmannen vil kutte 10–12 institusjonsplasser.
«NSF mener det ikke er mulig å redusere institusjonsplasser uten å bryte loven og forskrift», heter det i uttalelsen.

Om alternativet er at de som i dag trenger sykehjemsplass skal få hjelp hjemme, og dette skal være faglig forsvarlig, mener NSF at det må innføres en nær én til én-bemanning i hjemmet, noe som ikke lar seg gjennomføre grunnet kostnader.

De mener differensieringen av tjenestetilbud ikke på langt nær er utviklet godt nok.

NSF frykter flere alvorlige komplikasjoner for driften som en følge av kuttene. De frykter også at kuttene vil fordyre andre ledd i tjenesten.

Utsetter omsorgsboliger

Det er lagt opp til at nye omsorgsboliger på Glitre i Kongsberg skal være bemannet. Rådmannen vil kutte ved å utsette innflytting og bemanning. NSF mener dette vil understreke ressursmangelen i hjemmebaserte tjenester, satt opp mot institusjonsplasser.

Glitre har ifølge NSF per i dag ikke en bemanningsplan som dekker forsvarlig drift.

Psykiatrien vil lide

NSF er bekymret for reduksjon i lavterskeltilbud. pasienter vil måtte vente lenger på hjelp, med fare for å bli sykere, med den følgen av at reparasjonskostnadene blir høyere enn prisen for forebygging.

Bygging av omsorgsboliger for psykiatrien i Rogstadbakken i Kongsberg er foreslått forskjøvet i tid. NSF hevder at psykiatriske pasienter mangler tilrettelagt botilbud, og dermed ikke kan skrives ut.

Økt bemanning

Der kommunen vil kutte antall hender ute i tjenesten, mener Askestad og NSF at kommunen heller bør øke grunnbemanningen. NSF viser til at oppgavene for tjenesten øker, det gjør også belastningen på pleierne, med de følger av at pasientene til syvende og sist vil lide.