– Situasjonen er alvorligere enn noen gang når det gjelder Kongsberg sykehus, sa Vidar Lande da han åpnet møtet.
Og det er politikerne i Kongsberg enige i.
Uten at noe ble banket og vedtatt, ligger det nå an til å etablere en tverrpolitisk gruppe som skal fronte sykehussaken.

Antydet en slagplan

I første rekke har politikerne bestemt seg for å samles for å finslipe strategien etter møtet med ledelsen i Vestre Viken torsdag.

Her forventes det at direktør i foretaket Nils Fredrik Wisløff svarer på sentrale spørsmål og redegjør for statusen for lokalsykehuset.

Når politikerne samles på ny, ligger det an til å forberede et større folkemøte med enda bredere appell i løpet av våren. De ønsker å skape engasjement i hele Kongsberg, ikke bare hos politikerne.

Det ble snakkes om å vekke til live «Blålys-gruppa» fra 2003 og kreftene som arrangerte fakkeltog for å synliggjøre lokalsamfunnets engasjement for sykehuset.

Skepsis til styreform

Politikerne er skeptiske til organisasjonsformen i Helse Sør Øst og hvordan prosessene kjøres uten at de føler at de har noe å si.
De er kritiske til styreformen for Vestre Viken og flere rundt bordet mente at styremøtene er overstyrt fra toppen.

Tunge oppgaver

– Jeg er glad jeg ikke sitter i dette styret nå, sa Brit Strandrud (Frp). Hun var styremedlem fra Kongsberg inntil det nye styret kom på plass i høst.
– En kan spørre seg om styremedlemmene har reell påvirkningskraft, jeg opplevde at alt var bestemt på forhånd, sa Strandrud og hintet om at Kongsbergs nye representant Laila Irene Johansen (Ap) bør få støtte i sine forberedelser til et svært omfattende saksfelt som uinnvidde i sykehusterminologi har lite å stille opp mot.

Alvorlig

Gernot Ernst (Sv) som er lege ved sykehuset kom til bords med en dyster mine.
– Signalene er tydeligere enn tidligere. Det går mot å legge ned bløtkirurgifunksjonen, redusere sengekapasiteten og videre utsettelse av den planlagte operasjonsstuen. Vi er nødt til å rette vårt engasjement mot toppen. Det vil si over Vestre Vikens ledelse, til helse Sør Øst, sa han.

Dominoeffekt

Det både ansatte ved sykehuset og politikere frykter er effekten som følger ved at det hele tiden tas biter av funksjonene ved sykehuset.
Det er slik at Føden er avhengig av kirurger, akuttpersonell så vel som andre fageksperter, om tilbudet skal kunne gi den trygghet til befolkningen, som de krever.

Bra fremmøte

Representanter for fem partier møtte til ordfører Vidar Landes møte for å samle politikerne til en felles front mot hva de opplever som truende for fremtidens tilbud ved Kongsberg sykehus.
Varsler om nedlegging av bløtkirurgi, lang forsinkelse av en ortopedisk operasjonsstue, som anses som et løftebrudd og flere andre uklarheter rundt sykehuset i Kongsberg, gjør at de legger politiske uenigheter til side.
Senterpartiet stilte med Kari Anne Sand, Høyre med Gro Sel Tveito, Venstre med Øystein Senum, Frp med Brit Strandrud, Sv med Gernot Ernst og Ap med Laila Gustavsen, Bjørn Tore Ødegården og Vidar Lande.

Krav

Arbeiderpartiets kontakter helt opp til ministeren, ble hyppig nevnt og det var stor enighet om  å støtte et eventuelt fremstøt mot toppen for å få belyst Kongsbergs synspunkter og interesser.

Kravene er i første rekke å stanse avviklingen innen kirurgien og å få på plass en stedlig ledelse snarest. Politikerne håper at Vestre Viken-direktør Wisløff vil lytte til hva de har å melde.

Et bredt utvalg vil møte Wisløff torsdag kveld på Kongsberg vandrerhjem. Det var tidligere annonsert at styreleder helge Bryne skulle stille på møtet, han har meldt avbud.