I helgen holder Guttemusikken i Kongsberg sitt årlige loppemarked. I år som i fjor legger de arrangementet tidligere enn de har gjort foregående år. Ut ifra omsetningen i fjor å dømme er denne helgen visstnok like god som noen annen.

Inntektene utgjør 20–25 prosent av korpsets totale budsjett.

Innsamlingen begynte for alvor på vårparten og så å si alle involverer seg i arbeidet.
– Dette er en flott måte for foreldrene til de 120 medlemmene å bli kjent med hverandre på, sier Finn Røraas, som har vært engasjert seg i det tradisjonsrike loppemarkedet i mange år.

Han og flere har kjørt mange turer med lopper fra lagerbygningene på Kongsgårdmoen til Kongsberghallen.

Når dørene åpner fredag, har Guttemusikken satt en pris på det meste, men de er forberedt på pruting. For mye pruting til og med.

– Det er nesten flaut å se hvor lite enkelte vil betale, men sånn er det på loppemarked, sier Røraas.