På Skrim ungdomsskole i Kongsberg har 10.-klassingene hatt hver sin iPad i to år. Rektor Johnny Gangsøy omtaler det som et vellykket prøveprosjekt. Onsdag fikk også 8. og 9.-klassingene på Skrim hver sin utdelt iPad.


– Digitale verktøy er kommet for å bli. Men med riktig bruk kan vi utnytte potensialet og gi elevene større utbytte av læringen, sier Gangsøy.

Digital læring

Nettbrettene elevene har fått inneholder flere læringsapper og programmer til bruk i undervisningen. Denne uken er det opplæringsdager for både lærere og elever på Skrim hvor disse skal læres.

Hvor mye erfaring elevene har med bruk av nettbrett, varierer.

– Mange ungdommer er vant til å bruke nettbrett til blant annet spill. Nå skal de produsere og de skal lære, sier Gangsøy.

Mange fristelser

Rektoren er enig i at et klasserom fullt av ungdommer med hvert sitt brett i timen, også kan gi noen utfordringer.

– Tilgangen til sosiale medier og andre fristelser ligger der, men det må vi forholde oss til. Men slik vil det også være for ungdommene ellers i samfunnet også. Vi kan lære ungdommen å bruke verktøyet riktig ved å få det inn i skolen. Og slik «forberede dem på verden» sier Gangsøy.

Tillit til elevene

Han understreker at bruk av nettbrett i klasserommet er helt avhengig av en god klasseledelse.

– Også må man ha en tillit til elevene for at det skal fungere. Det handler om å møte elevene der de er, og det de er opptatte av. Det gir en positiv effekt på elevenes læring, sier Rangsøy.