De to viktige spørsmålene angående Kongsberg sykehus, ortopedisk operasjonsstue og å hindre avvikling av bløtdelkirurgien, skal dermed utredes mer grundig og komme tilbake i styrets junimøte.

Debatten om Kongsberg sykehus fikk en sentral plass på styremøtet i Vestre Viken torsdag ettermiddag.

Del

Laila Irene Johansen fra Kongsberg sitter som ett av ni styremedlemmer. Hun fremmet raskt to forslag:

Ingen endringer av bløtdelskirurgien i Kongsberg og at ortopedisk operasjonsstue som er ferdig prosjektert skal ferdigstilles. Den sistnevnte saken er ganske kinkig. Da sykehuset solgte en boligblokk i 2009, var det gitt at pengene skulle spyttes inn i den nye operasjonsstuen.

Siden den gang har saken halt ut, og nå er de ti millioner kronene lagt inn i den store Vestre Viken-potten. Økonomien er elendig, og blir verre og verre hver dag som går. Direktør Wisløff sa dette og han er bekymret.

Usedvanlig skarp

Adm.dir. Nils Frederik Wisløff var usedvanlig skarp når det gjelder Vestre Vikens økonomi og investeringer i tiden som kommer.

– Det er ikke slik at vi har øremerkede midler til en operasjonsstue i Kongsberg. Det fins ingen konto i banken med dette navnet. Jeg ber styret la være å vedta å investere i denne operasjonsstuen i dag, sa han.

Dette er første gang han ber styret om å la være noe som helst.

Utfallet kom i kjølvannet av en ganske velvillig tone fra enkelte styremedlemmer med tanke på å sikre den omtalte operasjonsstuen.

Harald Bergan som er representant for de ansatte, mente det var på tide at det ble sendt et positivt signal til Kongsberg.

Wisløff fortalte at likviditeten i foretaket er av en slik art,at en investering på ti millioner, kunne få uante konsekvenser om denne ble vedtatt i møtet torsdag.

Utsatt

Laila Irene Johansens to forslag om ortopedi, ble begrunnet med at denne enheten vil kunne bidra med sårt tiltrengte inntekter og ikke minst bidra til å få unna køen. Den mye omtalte bløtdelskirurgien, blir vernet om av Kongsberg-samfunnet som mener funksjonene er avgjørende for at mange andre tilbud kan bestå på lokalsykehuset.

Ledelsen redegjorde grundig for sine planer, som er å fordele funksjonene rundt om på de fire Vestre Viken-sykehusene, og likevel klare å tilby et forsvarlig og kvalitetsmessig bra sykehustilbud i regionen rundt Kongsberg, Drammen, Ringerike og Asker og Bærum.