Se Steenstrups fullmakt fra 1814

Dette er dokumentasjonen til P. Stenstrup på at han hadde avlagt ed, da han reiste til den grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll i 1814 for å representere Kongsberg.

Dette er dokumentasjonen til P. Stenstrup på at han hadde avlagt ed, da han reiste til den grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll i 1814 for å representere Kongsberg.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Statsarkivet på Kongsberg har lagt ut historiske dokumenter på nettet.

DEL

Det er snakk om dokumenter som den grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll i 1814 måtte ha med da de hadde avlagt ed til Norges selvstendighet, dokumentasjon på at de var valgt på riktig måte.

Bergmester Paul Steenstrup ble valgt fra Kongsberg og nå kan vi lese fullmakten hans og andres på nettet.

Et lite utdrag: «Dernæst tillate De os naadigste Regent herved i Underdanighed at tilkiendegive at ved det af Meenigheden foretagne Valg af en Repræsentant for denne Bye til Nationens almindelige Forsamling i Eidsvold den 10de April næstkomende er samme faldet paa Paul Steenstrup, Bergmester og Bestyrer af Kongsberg Jern Værk. Som saadan beede vi ham tilladt paa Meenighedens Vegne underdanigst, at needlegge denne Addresse i Deres Kongl. Høyheds Haand, ligesom han herved befuldmægtiges til at møde ved Forsamlingen og der at give Stemme til Kongeriget Norges Regierings Form».

Artikkeltags