– Sykehuset drives etter bastardmodell

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er svært kritisk til klinikkmodellen i Vestre Viken.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er svært kritisk til klinikkmodellen i Vestre Viken. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) er svært kritisk til modellen som Vestre Viken drives etter.

DEL

Han karakteriserer klinikkmodellen som en bastard.

At det ikke er en leder ved en så stor bedrift som Kongsberg sykehus, er helt på tvers av all fornuft. Det ville enhver privat bedriftseier innse, mener Per Olaf Lundteigen.

En slik ledelsesmodell kan kun fungere under forutsetning av at man skal redusere omfanget på virksomheten.

Bit for bit

Da føden i Kongsberg var stengt i vinter, advarte han mot at dette kunne være første skritt mot nedleggelse.

– Det kan være en fare for at sykehuset blir revet fra hverandre. Kongsberg må ha en fødeavdeling, og akuttberedskap både innen kirurgi og medisin, sier Per Olaf Lundteigen.

– Så får sykehusene heller diskutere fordelingen av spesialiteter som kan planlegges, sier stortingsrepresentanten.

Han legger stor vekt på at det er den eldre delen av befolkningen som er de største brukerne av lokalsykehusene.

– De har behov for den nærheten og tryggheten et slikt sykehus kan gi, sier han.

– Hva kan dere som stortingsrepresentanter gjøre for å påvirke utviklingen ved sykehusene?
– Med den modellen vi har nå, er det egentlig fint lite. Hvis vi skal få fram folkeviljen i Buskerud, må vi ta saken helt fram til helseministeren. Det er noe tungvint, sier han.

Kvalitet

Stortingsrepresentant Laila Gustavsen, sier de ansatte bør bruke sine styrerepresentanter for å få gjennomslag, dersom de ikke føler seg hørt av ledelsen i Vestre Viken.

Hun er opptatt av at sykehuset skal gi best mulig kvalitet på behandlingen til pasientene.

Kritiske

Gernot Ernst, som gikk ut med sterk bekymring for sykehusets fremtid, i Laagendalsposten lørdag er ikke alene.

I et høringsnotat om organisering av de ulike nivåene i kirurgisk klinikk, går seksjonsledere og staben ved avdelingen i Kongsberg hardt ut mot den klinikkmodellen som går.

De krever at Kongsberg blir bedre representert i ledelsen av klinikken.

– Vi trenger en lokal ansvarlig leder som før ha et overordnet ansvar for alle kirurgiske og akuttmedisinske fagområdet, heter det i notatet.

De ønsker at denne lederen skal være Kongsbergs representant i ledergruppen i kirurgisk klinikk. Lederen må ha fullmakter til å ta avgjørelser som er viktige for den daglige driften og for utviklingen av Kongsberg sykehus.

Artikkeltags