Tamer El-Bahri flyktet med familien fra Palestina i 2010. Etter nesten to år på asylmottak i Bodø ble han og familien bosatt på Kongsberg i 2012.


El-bahri er utdannet ingeniør, snakker fem språk og hadde høye ambisjonene om drømmejobben da han flyttet til Kongsberg. Men til tross for gode språkkunnskaper og utdanning, opplevde han det vanskelig å få jobb.

– Kongsberg er en by full av muligheter for dem som vil noe. Men man kan ikke bare sitte og vente på at mulighetene skal komme. Jeg hadde aldri akseptert å gi opp, sier han.

Ble plukket ut

Det gjorde han heller ikke. Etter søknader og flere intervjurunder med NHO, ble El-bahri plukket ut som én av 20 deltakere i Buskerud til NHOs karriereprogram Global Future høsten 2012. I november 2013 avsluttet han programmet, som han mener har gitt han både selvtillit, nettverk og kompetanse til å realisere drømmen; Å starte egen bedrift på Kongsberg, og å «lykkes».

– Jeg håper jeg kan være et forbilde og godt eksempel på en med innvandrerbakgrunn som gjør det bra, sier han.

Gode resultater

Cecilie Møller Endresen er seniorrådgiver i NHO og prosjektansvarlig for Global Future Buskerud, et opplegg hun mener har gitt gode resultater.
– Evalueringer viser at 75 prosent har hatt en positiv karriereendring etter kurset, sier Endresen.

Deltakerne er plukket ut etter søknader og flere intervjurunder. I fjorårets kull for Buskerud var det 76 søkere. 32 kom til intervju, og 20 ble plukket ut til programmet som går over halvannet år.
– Menn og kvinner med innvandrerbakgrunn er underrepresenterte i næringslivet, og Global Future jobber for å fremme denne målgruppa enda mer, sier Endresen.

Takker mentoren

I dag driver El-bahri språkskolen Norwegian Development Institute NDI på Kongsberg, der han og fem lærere tilbyr ulike språkkurs på kveldstid. I februar 2014 ble NDI godkjent av UDI og IMDi som privat tilbyder av opplæring i norsk og samfunnsfag for utlendinger som ønsker varig opphold i Norge.
El-bahri trekker fram mentoren sin som én av dem som har vært en viktig støtte på veien mot å etablere bedriften.

– Uten han hadde det vært vanskelig å starte noe. Han har lært meg mye om næringsliv, nettverksbygging og hvordan utnytte det jeg kan, sier han.

Men mentor-rollen har også gitt mye tilbake til Torkil Bjørnson, sjef for NCE Systems Engineering på Kongsberg.

– Kongsberg er som en global landsby, og det å få en bedre forståelse for andre kulturer er viktig. Kongsberg trenger flere arbeidstakere, og det er misbruk av ressurser ikke å benytte seg av de ressursene. Både for den enkelte og for Norge, sier Bjørnson.

– Hvordan har det vært å være mentor for El-bahri?
– Jeg har blitt imponert over El-bahri. Han er en som vil noe, og han har en god kombinasjon av både selvtillit og ydmykhet. Også er han som en kremmer, som ser etter muligheter til å tjene penger og som vil klare seg selv. Jeg er glad for at han har lyktes, sier Bjørnson.