Det var Laila Irene Johansen, Ap, som fremmet rådmannens forslag om å gå videre med KKP i Haspa og på Nymoen, da kommunestyret behandlet saken onsdag kveld.

- Her er den muligheten vi får til å realisere kino, skole, kontorlokaler og studiested i funksjonelle, energieffektive bygninger som er billigere å drifte og som flere er med på å betale.

- KKP tar vare på kongsbergsjelen, vi tar vertskapsrollen i forhold til HiBu og industrien på alvor, vi tar vare på grønne lunger langs Lågen og vi tar vare på verneverdige områder, sa Johansen.

Hva med HiBu?

Hun poengterte at lokalpolitikerne ikke kan bestemme hvor høyskolen skal ligge.

– KKP dreier seg ikke om flytting av HiBu eller ikke. Men om utvikling, basert på en vedtatt sentrums- og arealplan, sa Johansen i sitt innlegg.

Akkurat dette ble det mye prat om i debatten. Stridstemaet var om kommunen kan benytte bygge- og deleforbudet i plan- og bygningsloven hvis de vil nekte HiBu å flytte til sentrum.

Rådmann Astrid Sommerstad poengterte at det skal veldig gode grunner til for å bruke bygge- og deleforbudet i en så ny sentrumsplan som det Kongsberg kommune har.

Laila Irene Johansen og Ap argumenterte med at studentene legger igjen penger på Vestsiden, også i sommerhalvåret.

Hun tok også for seg det hun visste ville bli, og ble, motargumenter.

– Sikten til kirken skal søkes bevart fra alle kanter, det er mulighet for utvikling av kollektiv transport i sentrum og vi kan realisere parkeringskjeller i Haspa.

– Gangbrua har vært tema, men det må ikke til for å gjøre KKP vellykket, sa hun.

– Så langt har det vært et godt samarbeid mellom tunge aktører. Nå blir det arkitektkonkurranse og vi skal se på fellesarealer. Det skal fattes flere vedtak i denne sal i denne saken, sa Johansen.

– Tiden er ikke moden nå

Ellen Korvald, Venstre, mente politikerne burde gå imot KKP, og argumenterte hardt for det.

– Jeg synes vi skal si nei til avtalen i sin nåværende form. Med KKP binder vi opp mye areal med ny byakse, bru, på Flåtaløkka, i Haspa og med HiBu til sentrum. Vi er ikke rede til å si at sånn blir vår arealbruk i framtida.

– HiBu har sine husleiepenger å bidra med, men om det holder vet vi ikke. I Drammen subsidierer kommunen HiBu.

– Det andre forslaget, som fikk flertall i formannskapet, viser en rekke muligheter og forutsetter at det skal jobbes en del videre, sa Korvald og viste til den skissen Kjell Gunnar Hoff og Vebjørn Ruud har utarbeidet.

– Det er langt mindre økonomisk risiko i dette forslaget, men selvsagt skal det være dialog med alle disse aktørene i fortsettelsen. Men det siste toget i denne saken går absolutt ikke i dag, sa Korvald.

Hun mente at Vestsiden er utfordrende i begge forslag, men fokuserte mest på begrensingene i KKP ved å stille flere spørsmål.

– Gir HiBu i Haspa mer liv på Vestsiden? spurte Korvald og fortsatte:
– Parkeringsplasser i Skauløkka, gir det liv?
– Hvordan tar vi vare på all den gamle bygningsmassen som vi faktisk eier?
– Hvordan skaper kontorlandskapet i Haspa mer liv?
– Skal vi ha et nytt Stortorv? Jeg lurer på hva riksantikvaren sier etter hvert.
– Vi kan ikke være sikre på at alle disse usikkerhetsmomentene går Vestsidas vei, sa Korvald.

Hun mente at det var for mye i KKP-planene som var uavklart.
– Tiden er ikke moden for å skrive under på avtaler. Vi trenger en forankring. La oss gå sammen om utvikling av byen før vi binder oss på hender og føtter. La oss ta to skritt tilbake og plukke med oss det beste fra KKP, det beste fra Vebjørn Ruuds og eventuelt andre forslag. Sånn sett er fellesforslaget det beste, sa Korvald.

Fulgte debatten live

Mange sa mye i debatten, og det ble noen gjentakelser. Johansens og Korvalds innlegg oppsummerer godt hva som var argumentene.

Du kan lese hvordan debatten forløp etter hvert som representantene tok ordet fra vår live-dekning.